Highlight Overdraft Overdraft Bg

เงินออมของตัวเอง

คุณอ่านไม่ผิดครับ เพราะในโลกแห่งความเป็นจริง เงินออมของคุณก็คือทุนก้อนแรกที่จะใส่ลงไปในธุรกิจและต้องใช้มันดำเนินธุรกิจในช่วงแรกๆ เพราะไม่มีใครกล้าให้คุณกู้เงินมาลงทุนตั้งแต่ธุรกิจของคุณยังอยู่แค่ในกระดาษหรอกครับ หรือแม้ว่าจะมีคุณก็ไม่ควรกู้เงินมาลงทุนตั้งแต่แรกที่ยังไม่มีประสบการณ์ เพราะโอกาสเป็นหนี้ก้อนโตมีสูงมาก

เงินพ่อแม่ ญาติสนิทหรือคนใกล้ชิดที่มีกำลังพอ

ถ้าเงินออมของคุณมีไม่มากนัก แหล่งเงินกู้จากคนใกล้ตัวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีกว่าการใช้บริการการให้กู้ยืมกับแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เพื่อนำมาลงทุนตั้งแต่แรกเช่นกัน

ระดมทุนสาธารณะจากบุคคลทั่วไป(Crow Funding)

เป็นวิธีการที่นิยมมากในต่างประเทศ โดยคุณต้องนำเสนอแผนธุรกิจของคุณผ่านเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางในการระดมทุน เช่น Indigogo, Kickstarter, Gofundme เป็นต้น ถ้าหากธุรกิจของคุณมีความน่าสนใจมากพอ คุณก็ได้เงินทุนจากวิธีนี้มากโขครับ

การขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (SMEs loan)

คือการขอสินเชื่อเงินกู้ SME จากแหล่งเงินกู้ อย่างสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจครับ การจะได้เงินกู้มาสนับสนุนแผนธุรกิจนั้น คุณจำเป็นต้องเขียนแผนธุรกิจที่ละเอียดและชัดเจน คุณจึงจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินครับ การขอสินเชื่อธุรกิจแบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องใจร้อน ควรพิจารณารายละเอียดของแต่ละสินเชื่อ และจากหลายๆ สถาบัน นำมาพิจารณาให้ละเอียดและเลือกอันที่ดีที่สุดเสมอครับ

นำเสนอแผนธุรกิจให้นักลงทุนหรือ Angel Investor

วิธีการนี้คือ คุณต้องมองหานักลงทุนอิสระที่มีศักยภาพและสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจ โดยคุณต้องนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อให้พวกเขาสนใจร่วมลงทุนกับคุณ แลกกับสัดส่วนการถือหุ้นและผลตอบแทนที่เขาจะได้รับ เพราะเขาคือเจ้าของเงินลงทุนตัวจริง บางครั้งคุณอาจต้องปรับจูนแนวทางการดำเนินงานให้ตรงกัน เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าอย่างราบรื่น

Venture Capital (VC)

แหล่งเงินกู้ VC คือ กลุ่มคนหรือองค์กรที่รวบรวมเงินมาจากกลุ่มคนทั่วๆ ไปและจัดตั้งกองทุนเพื่อนำเงินมาลงทุนในธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะคล้ายกับ Angel Inventor แต่จะให้เงินลงทุนที่สูงกว่า ซึ่งมาพร้อมกับความต้องการผลตอบแทนหรือการเข้าถือหุ้นที่มากกว่า และอาจเข้ามามีอำนาจในการตัดสินใจในธุรกิจด้วย แต่ส่วนใหญ่เขามักจะมองหาธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตหรือมีรายได้สูง ซึ่งอาจไม่เหมาะกับ SMEs ที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจครับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ปัจจุบันก็มีหน่วยงานจากภาครัฐหลายหน่วยงานที่มีเงินทุนให้เปล่า เพื่ออุดหนุนธุรกิจ SMEs มากมาย ซึ่งเงินอุดหนุนนี้ คุณไม่ต้องใช้คืนและไม่ต้องแลกเปลี่ยนกับการเข้ามาถือหุ้นใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ ต้องนำเสนอแผนธุรกิจของคุณให้ดูน่าสนใจที่สุดต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณา เมื่อธุรกิจของคุณผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติ คุณก็จะได้รับเงินภายใน 6 เดือนครับ

แหล่งเงินกู้เพื่อต่อยอดความฝันของคุณ และเพื่อโอกาสแห่งความสำเร็จในโลกธุรกิจมีไม่น้อยเลย ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับว่า คุณจะหามันเจอไหมและจะทำอย่างไรเพื่อคว้ามันมาต่อยอดธุรกิจของคุณให้ได้ เตรียมตัวเองมาดีแค่ไหน อย่าลืมพิจารณาทุกๆ ข้ออย่างละเอียดและรอบคอบ เลือกแหล่งเงินกู้ที่ “ใช่” ที่สุดสำหรับคุณ ปลายทางของความสำเร็จมันอยู่ไม่ไกลจากคุณอย่างแน่นอนครับ